Strona główna / Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU GOODWINE.PL W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ (OFERT) PRZEZ INTERNET, FAXEM LUB TELEFONICZNIE


1. OGÓLNE ZASADY I INFORMACJE DOTYCZACE SPRZEDAżY PRZEZ SKLEP GOODWINE W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ (OFERT) PRZEZ INTERNET, FAXEM LUB TELEFONICZNIE

a) GOODWINE.PL z siedzibą w Żyrardowie posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w swoim lokalu - sklepie branżowym prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, mieszczącym się w Żyrardowie przy ulicy Krótkiej 46d (dalej: "Lokal"), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu, wydane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: "Ustawa").

b) W przypadku złożenia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji umowa sprzedaży dotycząca indywidualnie wskazanego towaru zostaje zawarta (pod warunkiem zawieszającym, o czym dalej w Regulaminie) w Lokalu w wyniku złożenia przez zamawiającego zamówienia (oferty) w Lokalu - poczta elektroniczna, faks i telefon odbierane są w Lokalu. Sprzedaż następuje w Lokalu, a dostawa towaru do zamawiającego (wydanie towaru w związku ze sprzedażą) dokonywana jest w miejscu i czasie uzgodnionym przez sprzedawcę z kupującym przez przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy lub kuriera sprzedawcy.

c) W przypadku, gdy sprzedawca, w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia określonego w zamówieniu powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy lub kurierowi, wydanie towaru następuje, zgodnie z art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, w chwili powierzenia tego towaru przewoźnikowi wybranemu według uznania sprzedawcy GOODWINE.PL. Kupujący upoważnia wybranego przez sprzedawcę przewoźnika lub kuriera do dostarczenia towaru i do wykonywania przez przewoźnika w imieniu i na rzecz sprzedawcy wszelkich czynności, jakie Ustawa wiąże z zasadami sprzedaży alkoholu.

d) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez zamawiającego oświadczenia, że, nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w tym nie jest w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia i nie będzie nietrzeźwa w chwili odbioru towaru oraz, że ukończyła 18 lat.

e) Składając zamówienie GOODWINE.PL i/lub przewoźnik trudniący się przewozem rzeczy lub kurier są, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy uprawnieni, w przypadku wątpliwości, do żądania okazania przez zamawiającego lub jakąkolwiek osobę odbierającą towar (alkohol) dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (odbiorcy). W przypadku nie okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (odbiorcy) GOODWINE.PL i/lub przewoźnik trudniący się przewozem rzeczy lub kurier nie wydadzą zamówionego towaru.

f) Umowa sprzedaży zostaje zwarta pod warunkiem zawieszającym, to jest skutkuje, w szczególności wydaniem zamówionego towaru, jeżeli jej wykonanie nie będzie sprzeczne z ustawą i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

Towary w naszym sklepie można zamówić poprzez:

  • prawidłowo wypełniony formularz zamówienia w sklepie internetowym GOODWINE.PL
  • e-mail, na adres: t.sobiecki@goodwine.pl, podając zamówienie w treści lub załączniku (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, dokument HTML); należy wpisać numer referencyjny produktu, nazwę, ilość, cenę oraz dane zamawiającego (imię nazwisko, adres, e-mail lub telefon, w przypadku firm - pełną nazwę oraz dodatkowo nr NIP) oraz adres dostawy
  • fax, na numer +48 46 855 43 75 - podając zamówienie w treści lub załączniku (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, dokument HTML); należy wpisać numer referencyjny produktu, nazwę, ilość, cenę oraz dane zamawiającego (imię nazwisko, adres, e-mail lub telefon, w przypadku firm - pełną nazwę oraz dodatkowo nr NIP) oraz adres dostawy
  • telefon - numer +48 607 238 319, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 18:00 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT - prosimy o poinformowanie przy składaniu zamówienia.

3. FORMY PŁATNOSCI:

  • gotówka - przy odbiorze paczki
  • karta kredytowa - płatność poprzez autoryzację w bezpiecznym połączeniu na stronie firmy PŁATNOŚCI PL (akceptowane karty to VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, JCB, POLCARD, PBK STYL oraz, w zależności od banku wystawcy, karty VISA ELECTRON
  • przelew - na konto firmy JEREZ TOMASZ SOBIECKI., bank KREDYT BANK rachunek nr: 11 1500 2181 1221 8000 3492 0000

W przypadku płatności kartą kredytową zamówienie zostaje przyjęte po otrzymaniu autoryzacji od POLCARD S.A., a przy przelewie w dniu, w którym środki znajdą się na koncie firmy JEREZ TOMASZ SOBIECKI.

4. ASORTYMENT

Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym sklepie GOODWINE.PL przedstawione informacje były aktualne, jednak niektóre ceny, roczniki i dostępność win mogą ulegać zmianie. Wszystkie wina w asortymencie są produktami wyprodukowanymi i zabutelkowanymi w winnicach - co zapewnia ich najwyższą jakość. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

5. REKLAMACJE

Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach. Zwrot pieniędzy za alkohol możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Wszelkie reklamacje należy składać e-mail (t.sobiecki@goodwine.pl) lub telefonicznie (+48 607 238 319). Koszt odesłania produktu ponosi klient. Reklamacje będące skutkiem uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu spisanego wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę.

6. DOSTAWY

Dostawy zamówień realizowane są przez naszych kurierów lub firmy kurierskie, spedycyjne - tak, aby zapewnić klientowi najlepszą jakość i najkrótszy czas realizacji. Standardowo czas dostawy zamówienia to 3 dni robocze; dostawy doręczane są w godz. 10:00 - 17:00 (osobom pracującym proponujemy podawanie adresu dostawy do firm). Koszt dostawy przesyłki wynosi 36 zł i jest doliczany do wysokości rachunku. Przy zamówieniach powyżej 300zł lub 12 butelek wina (o pojemności 750ml) dostawa jest bezpłatna.

7. PROMOCJE DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Dla stałych klientów, po odpowiednim zalogowaniu, utrzymane są przywileje - rabat lub gratyfikacje przydzielane i ustalane już po złożeniu zamówienia

8. FIRMY

Dla klientów instytucjonalnych przygotowany mamy specjalny program - szczegóły t.sobiecki@goodwine.pl - tel. +48 607 238 319

9. DANE OSOBOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych GOODWINE.PL z siedzibą przy ul. Krótkiej 46d 96-300 Żyrardów. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez GOODWINE.PL i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.

10. UWAGI KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Oferta dostępną na stronie internetowej www.goodwine.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.